Detalji o fotografiji
Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)

Autor:

Ildiko Bezeg

Godina:

2009

Vrsta:

Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)

Identifikator:

Saša Rajkov

Lokacija:

DR04

Slika u punoj veličini:

2009.05.10.jpg

Model:

Canon PowerShot S3 IS


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.