Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Hemiptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Cixiidae

Srpski naziv


Opis taksona

Sitni insekti (manji od centimetra) koji se hrane drvećem, žbunjem ili zeljastim biljkama. Larve (nimfe) im žive pod zemljom, hrane se korenjem.
Autor: Milan ĐurićTaksoni niže u hijerarhiji