Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Hemiptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Aphrophoridae

Srpski naziv


Opis taksona

Ovu porodicu odlikuje da njihove larve (nimfe) žive unutar pene slične pljuvački, koju insekti stvaraju lučeći iz anusa tečnost i uterujući vazduh. Ta pena larve čuva od dehidracija i donekle ih štiti od grabljivaca.
Autor: Milan Đurić