Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Hemiptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Cercopidae

Srpski naziv


Opis taksona

Porodica koja se hrani biljnim tkivima.
Autor: Milan Đurić