Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Hemiptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Membracidae

Srpski naziv


Opis taksona

Brojna porodica sa oko 3.200 vrsta, od kojih svega 3 žive u Evropi.
Autor: Milan Đurić