Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Hemiptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Issidae

Srpski naziv


Opis taksona

Imaju zdepasto telo i obično neupadljive boje.
Autor: Milan ĐurićTaksoni niže u hijerarhiji