Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Hemiptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Nepidae

Srpski naziv

vodeni škorpioni


Opis taksona

Porodica vodenih organizama koji su ime dobili po sličnosti sa škorpionima.
Autor: Milan Đurić