Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Hemiptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Naucoridae

Srpski naziv

tanjiraste stenice


Opis taksona

Mala porodica koja se javlja u barama i ostalim stajaćim vodama.
Autor: Milan Đurić