Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Hemiptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Rhopalidae

Srpski naziv

bezmirisne stenice


Opis taksona

Biljojedna porodica. Kod njih je karakteristično odsustvo mirisnih žlezda, tako da sigurno ne spadaju u nedefinisani pojam 'smrdibube'.
Autor: Milan Đurić