Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Hemiptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Coreidae

Srpski naziv


Opis taksona

Velika porodica biljojeda. Krupni su: 7-45mm.
Autor: Milan ĐurićTaksoni niže u hijerarhiji