Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Hemiptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Cydnidae

Srpski naziv

stenice kopači


Opis taksona
[ Ne postoji opis za izabrani takson. ]


Taksoni niže u hijerarhiji