Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Hemiptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Scutelleridae

Srpski naziv

kornjačice


Opis taksona

I ovi insekti ispuštaju smrdljivu tečnost kada su ugroženi. Hrane se biljnim sokovima.
Autor: Milan Đurić