Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Amphibia

Takson

Taksonomska kategorija

ordo

Latinski naziv

Anura

Srpski naziv

žabe


Opis taksona

Žabe su najbrojnija i najraznovrsnija grupa vodozemaca, zdepastog tela i na odraslom stupnju bez repa, koji gube po završetku metamorfoze. Polni dimorfizan kod žaba nije uvek jasno izražen. Najčešće su veličine od 2-12 cm, s tim što dužina može da varira. Kreću se pomoću snažnih udova. Posebno je dobro razvijen zadnji par nogu kojima se kreću u skokovima ili plivanjem. Koža im je sa bradavičastim ispupčenjima ili je glatka. Imaju bubnu opnu i slušni kanal. Donja vilica im je bez zuba, dok je gornja vilica nazubljena. U usnoj duplji se nalazi dobro razvijen lepljiv jezik kojim love insekte. Mužjaci mnogih vrsta imaju rezonatorske kese (vokalne ili zvučne kese) pomoću kojih se zvuci koje proizvode pojačavaju. Razmnožavanjem su vezani za vodu, gde se vrši parenje i metamorfoza
Autor: Ana Paunović & Jelka Crnobrnja-Isailović