Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Reptilia -> ordo Squamata

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Colubridae

Srpski naziv

smukovi


Opis taksona

Ovo je veoma velika porodica zmija. Za njih je karakteristično da je glava pokrivena krupnim krljuštima u odnosu na ostatak tela, telo je izduženo, rep relativno dug, zenice kod većine vrsta su okrugle, iznad analnog otvora nalazi se trbušna krljušt podeljena na dve, pretežno su aktivne danju, relativno brze i uglavnom se razmnožavaju polaganjem jaja. Većina evropskih zmija kao i skoro sve vrste koje naseljavaju Srbiju pripadaju ovoj porodici. Legu relativno veliki broj jaja, od nekoliko do preko 40, zavisno od vrste.
Autor: Ana Paunović & Jelka Crnobrnja-Isailović