Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Papilionidae

Srpski naziv

jedrilci


Opis taksona

Ova familija dnevnih leptira obuhvata mnoge vrste. Većina živi u tropskim oblastima, a u Evropi ih ima svega desetak. Tu spadaju neki od naših najvećih i najlepših leptira. Osnovna boja krila im varira od prozračno bele do raznih nijansi žute. Krila se obično završavaju dugim izraštajima nalik na repove, pa ove leptire ponekad nazivaju lastinim repcima. I njihove gusenice su često atraktivne.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić