Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Hesperiidae

Srpski naziv

skelari


Opis taksona

Skelari su evolutivno najstariji dnevni leptiri. Rasprostranjeni su širom sveta i prilagodljivi su različitim uslovima. Najupadljivija odlika ove porodice jeste da su glava i grudi veliki u odnosu na telo. Koreni antena su razmaknuti, a oči krupne. Gusenice i lutke su veoma male. Sklonište obično načine od vlati trave koju ulepe svilenkastim nitima da bi joj dale čvrstinu.
Autor: Miloš Popović & Milan ĐurićTaksoni niže u hijerarhiji