Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Pieridae

Srpski naziv

belci


Opis taksona

Belci su leptiri jednostavnih šara, najčešće belih ili žutih krila. Ova porodica obuhvata leptire od malih, krhkih mlinara, pa sve do ogromnih i snažnih limunovaca koji žive toliko dugo da čak i prezimljavaju u našim krajevima. Tipični predstavnici su kupusari, poznati u narodu kao štetočine jer se njihove gusenice hrane i gajenim sortama kupusa. Belci su lako uočljivi, svuda prisutni i često masovni.
Autor: Miloš Popović & Milan ĐurićTaksoni niže u hijerarhiji