Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Nymphalidae

Srpski naziv

šarenci


Opis taksona

U šarence spadaju mnogi krupni leptiri, jarkih, upadljivih boja i šara. Zbog toga svi najčešće primećuju njih i jedrilce. Šarenci su najbrojnija familija u Evropi koja obuhvata neke od najpoznatijih selaca, kao što su admiral i čkaljevac i neke od najbolje znanih leptira, poput dnevnog paunovca. U ovu porodicu spada i velika podfamilija Satyrinae koju čine leptiri nešto neupadljivijih boja sa istaknutim okcima raznih veličina.
Autor: Miloš Popović & Milan ĐurićTaksoni niže u hijerarhiji
-> Aglais io (Linnaeus, 1758) (dnevni paunovac) -> Aglais urticae (Linnaeus, 1758) (koprivar) -> Apatura ilia (Denis & Schiffermuller, 1775) (mali prelivac) -> Apatura iris (Linnaeus, 1758) (modri prelivac) -> Apatura metis Freyer, 1829 (panonski prelivac) -> Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758) (okasti smeđaš) -> Araschnia levana (Linnaeus, 1758) (šumska riđa) -> Arethusana arethusa (Denis & Schiffermuller, 1775) (lažna skrivalica) -> Argynnis adippe (Denis & Schiffermuller, 1775) (crvenooka sedefica) -> Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758) (zelena sedefica) -> Argynnis niobe (Linnaeus, 1758) (tačkasta sedefica) -> Argynnis pandora (Denis & Schiffermuller, 1775) (pandorina sedefica) -> Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) (obična sedefica) -> Boloria dia (Linnaeus, 1767) (tkačeva bolorija) -> Boloria eunomia (Esper 1799) (staroplaninska bolorija) -> Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758) (prolećna bolorija) -> Boloria graeca (Staudinger, 1870) (grčka bolorija) -> Boloria pales (Denis & Schiffermuller, 1775) (gorska bolorija) -> Boloria selene (Denis & Schiffermuller, 1775) (biserna bolorija) -> Boloria titania (Esper, 1793) (Riđa bolorija) -> Brenthis daphne (Bergstrasser, 1780) (karirana sedefica) -> Brenthis hecate (Denis & Schiffermuller, 1775) (dvoredna sedefica) -> Brenthis ino (Rottemburg, 1775) (inova sedefica) -> Brintesia circe (Fabricius, 1775) (klinasta skrivalica) -> Chazara briseis (Linnaeus, 1764) (samotnjak) -> Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761) (biserna nimfa) -> Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788) (kestenjasta nimfa) -> Coenonympha leander (Esper, 1784) (oranž nimfa) -> Coenonympha orientalis Rebel, 1910 (orijentalna nimfa) -> Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) (obična nimfa) -> Coenonympha rhodopensis Elwes, 1900 (rodopska nimfa) -> Erebia aethiops (Esper, 1777) (tankoruba erebija) -> Erebia alberganus (de Prunner 1798) (bademasta erebija) -> Erebia cassioides (Reiner & Hochenwarth, 1792) (zelenkasta erebija) -> Erebia epiphron (Knoch, 1783) (šarska erebija) -> Erebia euryale (Esper, 1805) (smeđa erebija) -> Erebia gorge (Hubner, 1804) (trooka erebija) -> Erebia ligea (Linnaeus, 1758) (crvena erebija) -> Erebia manto (Denis & Schiffermuller 1775) (prokletijska erebija) -> Erebia medusa (Denis & Schiffermuller, 1775) (prolećna erebija) -> Erebia melas (Herbst, 1796) (crna erebija) -> Erebia oeme (Hubner, 1804) (bistrooka erebija) -> Erebia orientalis Elwes 1900 (malena erebija) -> Erebia ottomana Herrich-Schaffer, 1847 (turska erebija) -> Erebia pandrose (Borkhausen, 1788) (sitnooka erebija) -> Erebia pronoe (Esper, 1780) (potočna erebija) -> Erebia rhodopensis Nicholl, 1900 (rodopska erebija) -> Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) (močvarni šarenac) -> Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758) (šumski šarenac) -> Hipparchia fagi (Scopoli, 1763) (šumska skrivalica) -> Hipparchia statilinus (Hufnagel, 1766) (jesenja skrivalica) -> Hipparchia syriaca (Staudinger, 1871) (sirijska skrivalica) -> Hipparchia volgensis (Mazochin-Porshnjakov, 1952) (balkanska skrivalica) -> Hyponephele lupinus (O. Costa, 1836) (vukov smeđaš) -> Hyponephele lycaon (Rottemburg, 1775) (smeđaš kamenjar) -> Issoria lathonia (Linnaeus, 1758) (srebrna sedefica) -> Kirinia climene (Esper, 1783) (mala kirinija) -> Kirinia roxelana (Cramer, 1777) (kirinija) -> Lasiommata maera (Linnaeus, 1758) (veliki okaš) -> Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) (zidni okaš) -> Lasiommata petropolitana (Fabricius, 1787) (planinski okaš) -> Libythea celtis (Laicharting, 1782) (koprivićev leptir) -> Limenitis camilla (Linnaeus, 1764) (smeđi čestarac) -> Limenitis populi (Linnaeus, 1758) (jasičar) -> Limenitis reducta Staudinger, 1901 (plavi čestarac) -> Lopinga achine (Scopoli, 1763) (lopinga) -> Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) (obični smeđaš) -> Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) (šahovničar) -> Melanargia larissa (Geyer, 1828) (balkanski šahovničar) -> Melitaea arduinna (Esper 1783) (krupnooki šarenac) -> Melitaea athalia (Rottemburg, 1775) (crnonosi šarenac) -> Melitaea aurelia Nickerl, 1850 (crvenonosi šarenac) -> Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) (crnooki šarenac) -> Melitaea diamina (Lang, 1789) (mrki šarenac) -> Melitaea didyma (Esper, 1778) (plameni šarenac) -> Melitaea phoebe (Denis & Schiffermuller, 1775) (različkov šarenac) -> Melitaea telona Fruhstorfer 1908 (kraški šarenac) -> Melitaea trivia (Denis & Schiffermuller, 1775) (divizmin šarenac) -> Minois dryas (Scopoli, 1763) (modrooki satir) -> Neptis rivularis (Scopoli, 1763) (planinski jedrenjak) -> Neptis sappho (Pallas, 1771) (obični jedrenjak) -> Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758) (kraljev plašt) -> Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) (mnogobojac) -> Nymphalis vaualbum (Denis & Schiffermuller, 1775) (mrki mnogobojac) -> Nymphalis xanthomelas (Esper, 1781) (žutonogi mnogobojac) -> Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) (senkar) -> Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) (belo ocilo) -> Polygonia egea (Cramer, 1775) (egejac) -> Pyronia tithonus (Linnaeus, 1767) (vratar) -> Satyrus ferula (Fabricius, 1793) (veliki satir) -> Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) (admiral) -> Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) (čkaljevac)