Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Hydrophilidae

Srpski naziv

Veslari


Opis taksona

Brojna porodica tvrdokrilaca prilagođenih životu u vodi. Veličina odraslih varira od 1 mm do 50 mm dok larve nekih vrsta mogu da dostignu i 60 mm. Gornja strana tela je najčešće konveksna ali, osim kod vrsta roda Hydrophilus, telo nema tako aerodinamičan oblik kao kod gnjuraca (Dytiscidae). Vilični palpusi (palpus maxillaris) su najčešće jako izduženi, nekada i do tri puta duži od antena i u potpunosti su preuzeli čulnu funkciju. Sa druge strane, proširene lamelaste antene su preuzele funkciju zadržavanja mehurića vazduha. Vazduh se prilikom ronjenja smešta u prostor između pokrilaca i trbuha ili između gustih dlaka na donjoj strani tela. Čekinje i dlake koje služe plivanju su slabije izražene neko kog gnjuraca i pokreti nogu kod plivanja su asinhroni. Iz ovog razloga su ovi insekti dosta tromi i pomalo nespretni u vodi. Često izlaze na kopno i pošto noge nisu visoko specijalizovane za plivanje, mogu vrlo brzo da hodaju. Krila su kod većine vrsta dobro razvijena i često prelaze sa jedne vodene površine na drugu. Odrasli su biljojedi i hrane se različitim delovima mrtvih biljaka. Larve vode grabljiv način života tako što pomoću dugih čeljusti u plen ubrizgavaju sokove za varenje i polusvareni sadržaj prosto usisaju. Kod nekih vrsta larve su biljojede i hrane se organskim talogom iz mulja.
Autor: Gabor MesarošTaksoni niže u hijerarhiji
-> Anacaena globulus (Paykull 1798) -> Anacaena limbata (Fabricius, 1792) -> Anacaena lutescens (Stephens 1829) -> Anacaena rufipes (Guillebeau 1896) -> Berosus affinis Brulle, 1835 -> Berosus frontifoveatus Kuwert, 1888 -> Berosus geminus Reiche & Saulcy 1856 -> Berosus jaechi Schodl, 1991 -> Berosus luridus (Linnaeus, 1761) -> Berosus signaticollis Charpentier, 1825 -> Berosus spinosus (Steven 1808) -> Cercyon analis (Paykull, 1798) -> Cercyon convexiusculus Stephens 1829 -> Cercyon granarius Erichson, 1837 -> Cercyon haemorrhoidalis (Fabricius, 1775) -> Cercyon hungaricus Endrody-Younga 1967 -> Cercyon laminatus Sharp 1873 -> Cercyon lateralis (Marsham, 1802) -> Cercyon littoralis Gyllenhal, 1808 -> Cercyon marinus Thomson 1853 -> Cercyon putricola Wollaston, 1867 -> Cercyon pygmaeus (Illiger, 1801) -> Cercyon quisquilius (Linnaeus, 1761) -> Cercyon sternalis (Sharp 1918) -> Cercyon terminatus (Marsham, 1802) -> Cercyon unipunctatus (Linnaeus 1758) -> Cercyon ustulatus (Preyssler, 1790) -> Chaetarthria seminulum (Herbst, 1797) -> Coelostoma orbiculare (Fabricius, 1775) -> Cryptopleurum crenatum (Kugelann, 1794) -> Cryptopleurum minutum (Fabricius, 1775) -> Cymbiodyta marginella (Fabricius 1792) -> Enochrus affinis (Thunberg 1794) -> Enochrus ater (Kuwert, 1888) -> Enochrus bicolor (Fabricius 1792) -> Enochrus coarctatus (Gredler 1863) -> Enochrus fuscipennis (Thomson 1884) -> Enochrus halophilus (Bedel 1878) -> Enochrus hamifer (Ganglbauer 1901) -> Enochrus melanocephalus (Olivier, 1792) -> Enochrus nigritus (Sharp, 1872) -> Enochrus ochropterus (Marsham 1802) -> Enochrus quadripunctatus (Herbst 1797) -> Enochrus testaceus (Fabricius, 1801) -> Georissus crenulatus (Rossi 1794) -> Helochares lividus (Forster 1771) -> Helochares obscurus (O. F. Muller 1776) -> Helophorus aequalis Thomson, 1868 -> Helophorus aquaticus (Linnaeus 1758) -> Helophorus arvernicus Mulsant, 1846 -> Helophorus brevipalpis Bedel, 1881 -> Helophorus croaticus Kuwert, 1886 -> Helophorus dalmatinus Ganglbauer, 1901 -> Helophorus longitarsis Wollaston, 1864 -> Helophorus montenegrinus Kuwert, 1885 -> Helophorus nivalis Giraud, 1852 -> Helophorus nubilus Fabricius, 1777 -> Helophorus singularis Miller, 1881 -> Hydrobius fuscipes (Linnaeus, 1758) -> Hydrochara caraboides (Linnaeus, 1758) (mali veslar) -> Hydrochara flavipes (Steven, 1808) -> Hydrochus elongatus (Schaller 1783) -> Hydrochus flavipennis Kuster, 1852 -> Hydrochus ignicollis Motschulsky 1860 -> Hydrophilus aterrimus Eschscholtz 1822 -> Hydrophilus piceus (Linnaeus, 1758) (veliki veslar) -> Laccobius albipes Kuwert, 1890 -> Laccobius alternus Motschulsky 1855 -> Laccobius bipunctatus (Fabricius, 1775) -> Laccobius colon (Stephens, 1829) -> Laccobius gracilis Motschulsky, 1855 -> Laccobius minutus (Linnaeus, 1758) -> Laccobius obscuratus Rottenberg, 1874 -> Laccobius scutellaris Motschulsky, 1855 -> Laccobius simulatrix Orchymont, 1932 -> Laccobius striatulus (Fabricius, 1801) -> Laccobius syriacus Guillebeau, 1896 -> Limnoxenus niger (Gmelin, 1790) -> Megasternum concinnum (Marsham, 1802) -> Paracymus scutellaris (Rosenhauer 1856) -> Spercheus emarginatus (Schaller 1783) -> Sphaeridium bipustulatum Fabricius, 1781 -> Sphaeridium lunatum Fabricius, 1792 -> Sphaeridium scarabaeoides (Linnaeus 1758) -> Sphaeridium substriatum Faldermann, 1838