Takson

Taksonomska kategorija

regnum

Latinski naziv

Plantae

Srpski naziv

biljke


Opis taksona
[ Ne postoji opis za izabrani takson. ]