Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Berberidaceae

Srpski naziv

Žutike


Opis taksona

Predstavnici ove porodice su listopadni ili zimzeleni žbunovi, višegodišnje zeljaste biljke, retko nisko drveće. Listovi su prosti ili složeni, obično neparno persti i naizmenično raspoređeni.Cvetovi su grupisani u grozdaste ili metličaste cvasti, dvopolni su, radijalni i cilkični. Perigon se sastoji od 6-9 listića, koji su raspoređeni u 3 ili 4 pršljena. U unutrašnjem krugu, listići su krunicoliki. Staminodija ima 4-6, mogu biti krunicolike ili u obliku nektarija. Prašnika takođe ima 4-6, slobodni su i raspoređeni u 2-3 pršljena, dok se polenove kesice otvaraju poklopcem ka unutrašnjosti cveta. Tučak je natcvetan, sastoji se iz jedne karpele, stubić je kratak ili rudimentiran sa širokim, pljosnatim žigom. Plod je bobica ili čaura, a seme je sa endospermom.
Ova porodica obuhvata 15 rodova sa oko 570 različitih vrsta, koje su pretežno rasprostranjene u umerenim suptropskim oblastima Severne hemisfere. U flori Srbije opisana su 2 samonikla roda (Epimedium i Berberis), dok je iz roda Mahonia uneta jedna vrsta, koja ponegde podivlja.
Autor: Goran Tmušić