Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Pinophyta -> classis Pinopsida

Takson

Taksonomska kategorija

ordo

Latinski naziv

Pinales

Srpski naziv

Četinari


Opis taksona

Pretežno drveća, ređe grmovi s igličastim listovima (četinama). Većinom se monopodijalno granaju. Imaju kratke i duge izdanke. Listovi su kratki ljuspasti ili igličasti, spiralno, naspramno ili ređe pršljenasto raspoređeni. Na mladim izdancima listovi su drugačiji nego kod odraslih individua. Listovi imaju izraženu kseromorfnost (prilagođenost na sušne uslove), što se uočava kao debela kutikula na površini, zadebljali zid i sitne ćelije epidermisa, stome su uvučene u udubljenja i zatvorene voskom. Ispod epiderma kod nekih se može pronaći hipoderm od 1-3 sloja ćelija. Mezofil se ne deli na sunđerasto i palisadno tkivo. Unutar jednobrazno izgrađenog mezofila se nalaze smoni kanali, koji teku celom dužinom lista, a okružuje ih prsten od mehaničkih ćelija. Provodni snopići su prosti ili dvojni. Između ksilema i floema postoji sloj kambijalnih ćelija, koji su svojom aktivnošću odgovorni za sekundarni prirast snopića, a postaju aktivni u prvoj godini. Kod listopadnih četinara listovi su mezomorfni, i mezofil širokih listova se diferencira na sunđerasto i palisadno tkivo. Stablo četinara je jednobrazno anatomski gledano. Na poprečnom preseku se vidi kora i centralno se nalazi masivno drvo, srž se teško razlikuje kod starijih jedinki. Koren je primaran celog života kod velikog broja predstavnika, i raste snažno osovinski, a manje bočne grane se odvajaju sa osovine. Familije ovog reda razlikuje i tip mikro- i makrosporifila. Oni su grupisani u šišarke; jednopolne i jednodome, retko dvodome. Osnovna karakteristika im je ljuspast oblik, sa razvijenim listolikim vrhom ili je ova karakteristika redukovana. Sa donje strane mikrosporofila srastaju dve mikrosporangije.
Autor: Tivadar Senješ