Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Malvales

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Malvaceae

Srpski naziv

Slezovi


Opis taksona
[ Ne postoji opis za izabrani takson. ]


Taksoni niže u hijerarhiji