Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Salicaceae

Srpski naziv

Vrbolike lišćare


Opis taksona
[ Ne postoji opis za izabrani takson. ]


Taksoni niže u hijerarhiji