Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Violaceae

Srpski naziv

Ljubičice


Opis taksona
[ Ne postoji opis za izabrani takson. ]


Taksoni niže u hijerarhiji
-> Viola aetolica Boiss. & Heldr. -> Viola alba Besser (Bela ljubičica) -> Viola ambigua Waldst. & Kit. (Stepska ljubičica) -> Viola arvensis Murray (Poljska ljubičica) -> Viola biflora L. (Dvobojna ljubičica) -> Viola calcarata L. (Vulfenova ljubičica, Cojzova ljubičica) -> Viola canina L. (Pasja ljubičica) -> Viola dacica Borbás -> Viola dukadjinica W. Becker & Košanin -> Viola elatior Fries (Visoka ljubičica) -> Viola elegantula Schott (Visokoplaninska ljubičica) -> Viola gracilis Sibth. & Sm. -> Viola grisebachiana Vis. -> Viola hirta L. (Dlakava ljubičica) -> Viola hymettia Boiss. & Heldr. -> Viola jordanii Hanry -> Viola kitaibeliana Schultes (Peščarska ljubičica) -> Viola kopaonikensis Pančić (Kopaonička ljubičica) -> Viola macedonica Boiss. & Heldr. (Dan i noć, poljska ljubičica, milovanka) -> Viola mirabilis L. (Prekrasna ljubičica, devojačko oko) -> Viola odorata L. (Šumska ljubičica, mirisava ljubičica) -> Viola orphanidis Boiss. (Orfanidisova ljubičica) -> Viola palustris L. (Barska ljubičica) -> Viola persicifolia Schreber -> Viola polyodonta W. Becker -> Viola pumila Chaix (Niska ljubičica) -> Viola pyrenaica Ramond ex DC. (Pirenejska ljubičica) -> Viola reichenbachiana Jordan ex Boreau (Divlja ljubičica, šumska ljubica) -> Viola riviniana Reichenb. (Livadska ljubičica) -> Viola rupestris F. W. Schmidt (Kamenjarska ljubičica) -> Viola speciosa Pant. -> Viola suavis Bieb. (Bledoljubičasta ljubičica, plavkasta ljubičica, nemirisna ljubičica) -> Viola tricolor L. (Dan i noć, dikino oko, milovanka, trobojna ljubica, šarena ljubičica) -> Viola uliginosa Besser (Močvarna ljubičica, tresetna ljubičica)