Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Pinophyta -> classis Pinopsida -> ordo Pinales

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Pinaceae

Srpski naziv

Borovi


Opis taksona

Drveće ili ređe žbunovi. Iglice zimzelene i spiralno raspoređene, izuzevši rod Larix. Kod ovog roda iglice su skupjene u čuperke, i opadaju tokom zime. Za familiju borova su karakteristike vezane za muške i ženske delove biljke karakteri koji ih izdvajaju u okviru reda Pinales. Mikrosporofili (= analog muškim cvetovima i prašnicima kod cvetnica) su sa dve polenove kese na donjoj strani ljuspe, dok su makrosporofili (= analogni organ ženskih cvetova kod cvetnica) iz dva dela, gornja strana sa po dve plodne ljuspe, a sa donje strane sa zaštitnom ljuspom. Plod je odrvenela šišarka. Semena uglavnom sa krilcima.
Autor: Tivadar SenješTaksoni niže u hijerarhiji