Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Liliopsida -> ordo Commelinales

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Commelinaceae

Srpski naziv

Jednodnevnice


Opis taksona

Porodica i vrste u njoj dobile su naziv po cvetanju: svaki pojedinačni cvet traje samo jedan dan. Line (Linnaeus) je odabrao naziv roda Commelina u čast dva holandska botaničara iz porodice Commelijn, koristeći dvojne latice atraktivnih cvetova tipske Commelina communis da simbolizuju dva brata. Pre Lineovog Species Plantaruma u kojem je 1753. prvi opisao vrstu, ona nije bila poznata u Evropi, dok je danas široko naturalizovana.
Porodica je u širem smislu tropska, tu spada na primer baštenska Tradescantia. Ovo je najbrojnija od 5 familija unutar reda Commelinales, sa oko 650 vrsta svrstanih u 40 rodova. Vrste odlikuje zigomorfna/aktinomorfna simetrija i dimorfizam muškog i ženskog cveta, list nalik na trave, zatim nedostatak nektara kao polinatora.
Autor: Jožef Dožai