Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Liliopsida -> ordo Dioscoreales

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Dioscoreaceae

Srpski naziv

Bljuštevi


Opis taksona
[ Ne postoji opis za izabrani takson. ]