Takson

Taksonomska kategorija

ordo

Latinski naziv

Ophioglossales

Srpski naziv

Jednolisti


Opis taksona
[ Ne postoji opis za izabrani takson. ]