Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Salviniaceae

Srpski naziv

Salvinije


Opis taksona
[ Ne postoji opis za izabrani takson. ]