Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Coccinellidae

Srpski naziv

Bubamare


Opis taksona

Opisano je preko 6.000 vrsta ovih malih tvrdokrilaca koji se karakterišu poluloptastim telom i upadljivom bojom (crvena, žuta ili smeđa sa mrljama različitog oblika i boje). Boja i oblik šara na krilima je veoma varijabilan. Bubamare su većinom predatori, i kao larve i kao odrasli a hrane se biljnim vašima, larvama insekata i grinjama. Bubamara može tokom razvića da pojede i preko 3.000 biljnih vaši. Kada se uznemire, odrasle jedinke ispuštaju sekret koji deluje odbojno na predatore. Jedna od naših vrsta koja se sve ređe može videti je dvotačkasta bubamara – Adalia bipunctata, i zaštićena je zakonom. U našoj zemlji je sve češća azijska invazivna vrsta Harmonia axyridis koja se može videti u velikim grupama.
Autor: Ivan SimonovićTaksoni niže u hijerarhiji
-> Adalia bipunctata (Linnaeus, 1758) -> Adalia bipunctata revelierei Mulsant, 1866 -> Adalia decempunctata (Linnaeus, 1758) -> Anatis ocellata (Linnaeus 1758) -> Anisosticta novemdecimpunctata (Linnaeus, 1758) -> Aphidecta obliterata (Linnaeus 1758) -> Calvia decemguttata (Linnaeus 1758) -> Calvia quatuordecimguttata Linnaeus 1758 -> Calvia quindecimguttata (Fabricius 1777) -> Ceratomegilla alpina (Villa, A., G.B. 1835) -> Ceratomegilla alpina redtenbacheri Capra 1928 -> Ceratomegilla notata (Laicharting 1781) -> Ceratomegilla undecimnotata Schneider, D. H. 1792 -> Chilocorus bipustulatus (Linnaeus, 1758) -> Chilocorus renipustulatus (Scriba 1790) -> Clitostethus arcuatus (Rossi 1794) -> Coccidula rufa (Herbst 1783) -> Coccidula scutellata Herbst 1783 -> Coccinella magnifica Redtenbacher 1843 -> Coccinella quinquepunctata Linnaeus 1758 -> Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758 -> Coccinella undecimpunctata Linnaeus, 1758 -> Coccinella undecimpunctata tripunctata Linnaeus, 1758 -> Coccinula quatuordecimpustulata (Linnaeus 1758) -> Cynegetis impunctata Linnaeus 1767 -> Exochomus quadripustulatus Linnaeus 1758 -> Halyzia sedecimguttata (Linnaeus 1758) -> Harmonia axyridis (Pallas 1773) -> Harmonia quadripunctata (Pontoppidan 1763) -> Henosepilachna argus (Geoffroy 1762) -> Hippodamia tredecimpunctata Linnaeus 1758 -> Hippodamia variegata Goeze 1777 -> Hyperaspis campestris (Herbst, 1783) -> Hyperaspis reppensis (Herbst 1783) -> Myrrha octodecimguttata (Linnaeus 1758) -> Myzia oblongoguttata (Linnaeus 1758) -> Nephus bipunctatus (Kugelann 1794) -> Nephus quadrimaculatus (Herbst 1783) -> Oenopia conglobata (Linnaeus 1758) -> Oenopia impustulata (Linnaeus, 1758) -> Oenopia lyncea (Olivier, 1808) -> Oenopia lyncea agnata (Rosenhauer, 1847) -> Parexochomus nigromaculatus (Goeze 1777) -> Platynaspis luteorubra (Goeze 1777) -> Propylea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758) -> Psyllobora vigintiduopunctata (Linnaeus, 1758) -> Rhyzobius litura (Fabricius 1787) -> Rhyzobius lophanthae (Blaisdell 1892) -> Scymnus abietis Paykull 1798 -> Scymnus apetzi Mulsant 1846 -> Scymnus ater Kugelann 1794 -> Scymnus auritus Thunberg 1795 -> Scymnus doriae Capra 1924 -> Scymnus flagellisiphonatus (Fursch 1969) -> Scymnus fraxini Mulsant 1850 -> Scymnus frontalis (Fabricius 1787) -> Scymnus haemorrhoidalis Herbst 1797 -> Scymnus interruptus (Goeze, 1777) -> Scymnus limbatus Stephens, 1831 -> Scymnus marinus Mulsant 1850 -> Scymnus nigrinus Kugelann 1794 -> Scymnus rubromaculatus (Goeze 1778) -> Scymnus schmidti Fürsch 1958 -> Scymnus subvillosus (Goeze 1777) -> Scymnus suturalis Thunberg 1795 -> Sospita vigintiguttata (Linnaeus, 1758) -> Stethorus pusillus (Herbst 1797) -> Subcoccinella vigintiquatuorpunctata Linnaeus 1758 (lucerkina bubamara) -> Tetrabrachys connatus (Panzer 1796) -> Tytthaspis sedecimpunctata (Linnaeus, 1758) -> Vibidia duodecimguttata (Poda 1761)