Takson

Taksonomska kategorija

classis

Latinski naziv

Branchiobdellea

Srpski naziv


Opis taksona

Klasa člankovitih crva sa 147 vrste od kojih sve parazitiraju (ektoparaziti) na rakovima. Više su rasprostanjeni na severnoj hemisferi. Ova grupa pokazuje određu sličnost sa pijavicama (Hirudinea). Veličina im se kreće od nekoliko milimetara najviše do 1 cm. Oblik tela im se varira od izduženog do kruškastog, karakteriše ih 15 ili 16 segmenata. Jedinke su hermafrodite sa unutrašnjom oplodnjom.
Autor: Leona Mezei


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabrani takson. ]