Takson

Taksonomska kategorija

classis

Latinski naziv

Hirudinea

Srpski naziv

pijavice


Opis taksona

Većinom su paraziti. Pijavice pretežno žive u slatkim vodama, ali ih ima i na kopnu i u morima. Većinom su spoljnji paraziti i hrane se krvlju kičmenjaka za čije se telo pričvršćuju. Telo im se uvek sastoji od 33 segmenta. U njihovim pljuvačnim žlezdama nalazi se hirudin, koji sprečava zgrušavanje krvi domaćina. Umesto želuca imaju prostranu voljku. Mogu da uzimaju desetostruko više krvi od težine svoga tela - posle toga mogu i više meseci da ne uzimaju hranu. Pijavice imaju dobro razvije čulne organe. Pijavice koje ne sišu krv, gutaju plen (predatorske vrste).
Autor: Leona Mezei