Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Annelida -> classis Hirudinea

Takson

Taksonomska kategorija

ordo

Latinski naziv

Arhynchobdellida

Srpski naziv


Opis taksona

U ovaj red su svrstane pijavice bez proboscisa, koje su uglavnom slatkovodne životinje sa od 6 do 8 pari očiju. Očima registruju promene u frekvenciji svetlosti i pokrete. Pored očiju pijavice se oslanjaju i na hemijske receptore zvane sensillakoje koje služe za registrovanje mirisa i ukusa. Neki od njih kao što je i vrsta Hirudu medicinalis sisaju krv, dok su druge grabljive i love sitne beskičmenjake.
Autor: Leona Mezei