Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Annelida -> classis Hirudinea -> ordo Arhynchobdellida

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Erpobdellidae

Srpski naziv


Opis taksona

Porodica pijavica sa tri ili četiri pari očiju, nemaju prave pijavke, tako da su uglavnom grabljive vrste koje love sitne slatkovodne beskičmenjake. Svoj plen gutaju cele. Veličina im se kreće između 20 i 50 milimetara. Žive u slatkoj vodi, u pećinama, ređe u slanoj vodi na severnoj hemisferi. Jedinke Erpobdellidae služe kao indikatori za određivanje kvaliteta staništa određenih ekosistema.
Autor: Leona Mezei