Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Annelida -> classis Hirudinea

Takson

Taksonomska kategorija

ordo

Latinski naziv

Rhynchobdellida

Srpski naziv

pijavice sa rilicom


Opis taksona

U ovaj red spadaju bezvilične pijavice sa rilicama koje se formiraju od ždrela i kojom dopiru do tkiva plena kojim se hrane. Imaju krvne sudove u kojima teče bezbojna krv. Glava sa pijavkom im je od gore malo zaobljena. Veličina tela im se kreće između 7 i 39 mm. Vrste koje pripadaju ovom redu se ili hrane hrvlju ili su grabljivice. Krvopijuće vrste sisaju krv domaćina (vodozemaca, riba, kičmenjaka), dok grabljivice napadaju širok spektar plena, od maločekinjastih crva do mekušaca.
Autor: Leona Mezei


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabrani takson. ]