Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Annelida -> classis Hirudinea -> ordo Arhynchobdellida

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Hirudinidae

Srpski naziv

prave pijavice


Opis taksona

Porodica člankovitih crva u koje spadaju slatkovodne pijavice se pijavkama kojima sisaju krv plena, uglavnom kičmenjaka. Rasprostranjeni su širom sveta, sem Antarktika. Imaju dobro razijene čeljusti i pet pari očiju koje su raspoređene u polukrugu na donjem delu tela.
Autor: Leona Mezei