Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Scarabaeidae

Srpski naziv

balegari, kotrljani


Opis taksona

Do sada je poznato preko 28.000 vrsta insekata iz ove familije, a najbrojniji su u tropskim predelima. Ovo su srednje krupni insekti, a neke vrste su među najkrupnijim tvrdokrilcima na svetu. Obojenost tela je veoma raznolika i među njima su neki od najlepših insekata pa su za amatere entomologe oni veoma atraktivni. Većina vrsta se hrane biljkama (fitofagne) pa su neke poznate kao značajne štetočine u poljoprivredi i šumarstvu.
Autor: Ivan SimonovićTaksoni niže u hijerarhiji
-> Bubas bison (Linnaeus, 1767) -> Caccobius histeroides (Menetries, 1832) -> Caccobius schreberi (Linnaeus, 1758) -> Cheironitis furcifer (Rossi, 1792) -> Cheironitis ungaricus (Herbst, 1789) -> Copris hispanus (Linnaeus, 1764) -> Copris hispanus cavolinii (Petagna, 1792) -> Copris lunaris (Linnaeus, 1758) -> Euoniticellus fulvus (Goeze, 1777) -> Euoniticellus pallipes (Fabricius, 1798) -> Euonthophagus amyntas (Olivier, 1789) -> Euonthophagus gibbosus (Scriba, 1790) -> Gymnopleurus flagellatus (Fabricius, 1787) -> Gymnopleurus geoffroyi (Fuessly, 1775) -> Gymnopleurus mopsus (Pallas, 1781) -> Gymnopleurus sturmii MacLeay, 1821 -> Onthophagus coenobita (Herbst, 1783) -> Onthophagus fissicornis Steven, 1809 -> Onthophagus fracticornis (Preyssler, 1790) -> Onthophagus furcatus (Fabricius, 1781) -> Onthophagus gibbulus (Pallas, 1781) -> Onthophagus grossepunctatus Reitter, 1905 -> Onthophagus illyricus (Scopoli, 1763) -> Onthophagus joannae Goljan, 1953 -> Onthophagus lemur (Fabricius, 1781) -> Onthophagus lucidus (Sturm, 1800) -> Onthophagus nuchicornis (Linnaeus, 1758) -> Onthophagus opacicollis Reitter, 1893 -> Onthophagus ovatus (Linnaeus, 1767) -> Onthophagus ruficapillus Brulle, 1832 -> Onthophagus semicornis (Panzer, 1798) -> Onthophagus sericatus Reitter, 1893 -> Onthophagus similis (Scriba, 1790) -> Onthophagus taurus (Schreber, 1759) -> Onthophagus vacca (Linnaeus, 1767) -> Onthophagus verticicornis (Laicharting, 1781) -> Onthophagus vitulus (Fabricius, 1776) -> Scarabaeus pius (Illiger, 1803) (kotrljan) -> Scarabaeus sacer Linnaeus, 1758 -> Scarabaeus semipunctatus Fabricius, 1792 -> Scarabaeus typhon (Fischer, 1824) -> Scarabaeus variolosus Fabricius, 1787 -> Sisyphus schaefferi (Linnaeus, 1758) (mali kotrljan)