Takson

Taksonomska kategorija

regnum

Latinski naziv

Fungi

Srpski naziv

gljive


Opis taksona
[ Ne postoji opis za izabrani takson. ]