Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Charadriiformes

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Glareolidae

Srpski naziv

zijavci i trkalice


Opis taksona

Zijavci i trkalice (17 vrsta) su šljukarice malih dimenzija, kratkog kljuna, dugih krila i repa. Naseljavaju Palearktik, Afriku i Australiju. Staništa vrsta iz ove porodice su otvorena područja, najčešće u blizini velikih reka, jezera ili drugih vlažnih područja. Gnezda grade na golom tlu sa oskudnom vegetacijom. Hrani se uglavnom insektima koje najčešće hvataju u letu.
Autor: Dimitrije Radišić


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabrani takson. ]