Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Charadriiformes

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Laridae

Srpski naziv

galebovi i čigre


Opis taksona

Porodica obuhvata galebove i čigre (ukupno 95 vrsta). Galebovi i čigre su vodene ptice izuzetno dobrih letačkih sposobnosti koje su im omogućile da nasele čitavu planetu. Predstavnici ove familije naseljavaju reke, jezera, močvare, morske obale, ostrva i slična staništa, a često se mogu videti i daleko od vodenih staništa u potrazi za hranom. Hrane se uglavnom ribom i beskičmenjacima, mada je ishrana velikog broja vrsta oportunistička i uključuje otpatke ljudske ishrane. Gnezde se na tlu, stenama, vodenoj vegetaciji ili ljudskim objektima
Autor: Dimitrije RadišićTaksoni niže u hijerarhiji