Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Charadriiformes

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Pteroclididae

Srpski naziv

sadže


Opis taksona

Obuhvata 16 vrsta koje naseljavaju pustinjska, polupustinjska, stepska i savanska staništa u Africi, delovima Evrope, južne i centralne Azije. Predstavljaju ptice srednje veličine,kratkog kljuna i perja sa vrlo finim šarama. Hrane se pretežno semenjem biljaka, insektima i drugim beskičmenjacima. Gnezde se na tlu. Veoma dobro su prilagođene životu u sušnim predelima (između ostalog, ženke natapaju perje na stomaku i grudima vodom kako bi napojile mladunce u gnezdima).
Autor: Dimitrije Radišić


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabrani takson. ]