Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Charadriiformes

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Recurvirostridae

Srpski naziv

sabljarke i vlastelice


Opis taksona

Obuhvata 8 vrsta šljukarica dugačkih nogu i kljunova. Vrste iz ove porodice naseljavaju različita plitka vodena staništa, kao što su lagune, estuari, priobalne močvare, bare, jezera i dr. Hrane se uglavnom sitnijim vodenim beskičmenjacima, koje love u plitkoj vodi i mulju. Gnezde se pretežno na muljevitom tlu na ostrvcima i sličnim mestima zaštićenim od kopnenih predatora.
Autor: Dimitrije Radišić