Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Mollusca -> classis Gastropoda -> ordo Neotaenioglossa

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Hydrobiidae

Srpski naziv


Opis taksona

Ova familija uključuje male do umereno velike vrste akvatičnih puževa.
Autor: Dragiša Savić


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabrani takson. ]

Taksoni niže u hijerarhiji