Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Mollusca -> classis Gastropoda -> ordo Pulmonata

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Planorbidae

Srpski naziv

rogati puževi


Opis taksona

Glavna karakteristika evropskih vrsta iz ove familije je njihova pljosnata diskoidna kućica. Iako izgleda kao da je udesno zavijena (iz njegove pozicije tokom puzanja i organizacije otvora i strana) morfologija ovih vrsta odgovara morfologiji puževa sa levom spiralom (respiratorni i genitalni otvori su na levoj strani). U pljosnatim, lađastim formama spirale se često preklapaju. Za razliku od drugih mekušaca vrste iz ove familije imaju crvenu krv za prenos kiseonika. Ovo je kosmopolitska familija. Neki su tolerantni na privremeno isušivanje staništa i imaju sposobnost da u takvim uslovima zatvore otvor kućice sa beličastom epifragmom sličnom pergamentu i tako prežive nekoliko nedelja dok se stanište ponovo ne napuni vodom. U okviru ove familije su i slatkovodni prilepci. Kućice ovih vrsta slične su poklopcu, bez spirala, čime se veoma razlikuje u odnosu na ostale puževe.
Autor: Dragiša Savić