Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Mammalia

Takson

Taksonomska kategorija

ordo

Latinski naziv

Carnivora

Srpski naziv


Opis taksona
[ Ne postoji opis za izabrani takson. ]