Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Mammalia -> ordo Carnivora

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Canidae

Srpski naziv


Opis taksona
[ Ne postoji opis za izabrani takson. ]