Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Mammalia -> ordo Chiroptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Molossidae

Srpski naziv


Opis taksona
[ Ne postoji opis za izabrani takson. ]

Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabrani takson. ]