Takson

Taksonomska kategorija

classis

Latinski naziv

Monogenea

Srpski naziv


Opis taksona

Monogenea je najveća grupa ektoparazita koji obično žive na koži i škrgama riba. Razvijene su dve bočne pijavke i usna pijavka, retko su duži od 2 cm. Predstavnici ove grupe ne menjaju domaćina u životnom ciklusu, tj. žive uvek samo na jednom domaćinu. Hermafroditi su, muški i ženski polni otvori su uvek odvojeni i pri oplođenju uvek dolazi do ukrštanja. Muški polni organi se uvek razvijaju pre ženskih polnih organa. Hrane se epitetijalnim ćelijama, krvlju i sluzi.
Autor: Leona Mezei


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabrani takson. ]