Takson

Taksonomska kategorija

phylum

Latinski naziv

Basidiomycota

Srpski naziv


Opis taksona
[ Ne postoji opis za izabrani takson. ]